Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

ΗΘΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

Ο κώδικας ηθικής για Νοσηλευτές του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (2000) αναφέρει ότι οι νοσηλευτές έχουν τέσσερις θεμελιώδεις ευθύνες, να :
-προάγουν την υγεία
-προλάβουν την αρρώστια
-αποκαταστήσουν την υγεία
-ανακουφίσουν εκείνους που υποφέρουν

Οι νοσηλευτές, για να ανταποκριθούν σε αυτές τις ευθύνες, αναμένεται να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε άτομα, ομάδες ατόμων και στην κοινότητα. Επίσης, πρέπει να συντονίζουν τις υπηρεσίες τους με εκείνες των άλλων επαγγελματιών υγείας. Κατά την παροχή φροντίδας για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της αρρώστιας, την αποκατάσταση της υγείας και την ανακούφιση εκείνων που υποφέρουν, οι νοσηλευτές πιθανόν να βιώσουν ηθικές συγκρούσεις. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να εφαρμόσουν όλες τις ικανότητες λογικής σκέψης που έχουν και τις γνώσεις τους για την κατάσταση του ασθενούς ώστε να καθορίσουν ποιές ενέργειες θα όφειλαν να γίνουν.
(Πηγή:ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Sara Fry and Megan-Jane Johnstone)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου