Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ

Η αρχή της ειλικρίνειας ορίζεται ως η υποχρέωση να λέγεται η αλήθεια και να αποφεύγονται τα ψεύδη ή η εξαπάτηση των άλλων. Σε πολλές κουλτούρες, η ειλικρίνεια θεωρείται θεμελιώδης για την ύπαρξη εμπιστοσύνης ανάμεσα στα άτομα. Λόγω αυτής της παράδοσης σε πολλά μέρη του κόσμου, η ειλικρίνεια είναι σημαντική στις σχέσεις που αναπτύσσονται στη φροντίδα υγείας.
Η ειλικρίνεια γενικά αναμένεται ως μέρος του σεβασμού που οφείλεται στα άτομα (Fry & Veatch 2000). Τα άτομα έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν την αλήθεια και να μην εξαπατώνται. Οι νοσηλευτές υποχρεούνται να είναι ειλικρινείς κατά τρόπο που ταιριάζει με τη συγκεκριμένη κουλτούρα γιατί διαφορετικά υπάρχει πιθανότητα υπονόμευσης της εμπιστοσύνης των ασθενών και του όλου θεραπευτικού αποτελέσματος στον ασθενή. Η έλλειψη ειλικρίνειας ή η μη κατάλληλη για την κουλτούρα έκφραση πιθανόν να επιφέρει ανεπιθύμητες συνέπειες για τις μελλοντικές σχέσεις με τους ασθενείς καθώς επίσης και για την όλη υγεία και ευεξία τους (Johnstone 1999a, Kanitsaki 1993, 1994).
Σε όλες τις κουλτούρες, η ειλικρίνεια είναι πολύπλοκο θέμα και πρέπει να αντιμετωπίζεται με αρμόζοντα προς την κουλτούρα τρόπο. Για παράδειγμα, ορισμένες κουλτούρες δίνουν μεγάλη αξία στο σεβασμό της αυτονομίας των ασθενών και στο δικαίωμα τους να γνωρίζουν τη διάγνωση και την πρόγνωση της νόσου. Έτσι, η απόκρυψη από τους ασθενείς των πληροφοριών για την ιατρική τους διάγνωση ή την πρόγνωση γενικά θεωρείται ότι είναι πατερναλιστική και άδικη. Ωστόσο. σε άλλες κουλτούρες, είναι αποδεκτό ότι ο ασθενής έχει το δικαίωμα να μη γνωρίζει. Σε ορισμένες κουλτούρες, το κλειδί για το σεβασμό της αυτονομίας των ασθενών είναι να έχει η οικογένεια το νόμιμο και σημαντικό θεραπευτικό ρόλο στη μετάδοση πληροφοριών στον άρρωστο αγαπημένο τους. Σε αυτές τις κουλτούρες, είναι συνηθισμένο τα μέλη της οικογένειας να αποφασίζουν τι πληροφορίες πρέπει να δοθούν στον αγαπημένο τους, πότε, πού, πώς και από ποιον (Johnstone 1999, Kanitsaki 1993, 1994). Επίσης, διασφαλίζουν ότι κάθε πληροφορία παρέχεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπονομεύει την ελπίδα του ασθενούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου