Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗΣ

Οι διαισθητικές ικανότητες μπορούν να έχουν θέση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η διαίσθηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο που κατευθύνει τη λήψη αποφάσεων. Οι επονομαζόμενες δραστηριότητες του αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου, όπως η αναλυτική και λογική σκέψη, τα μαθηματικά και η διαρκής επεξεργασία πληροφοριών, παίζουν βασικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων. Όμως οι λειτουργίες του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου επιτρέπουν στον άνθρωπο ταυτόχρονα να επεξεργάζεται πληροφορίες, να συλλαμβάνει και να χρησιμοποιεί αντιφατικές ιδέες, να φαντάζεται και να αντιλαμβάνεται με τη διαίσθηση. Διαίσθηση είναι η δύναμη να αντιλαμβάνεσαι τις πιθανότητες που υπάρχουν σε κάποια κατάσταση. Είναι ένας υπότυπος της λογικής σκέψης και συνδιάζει πληροφορίες και από τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου : γεγονότα και αισθήματα. Οι νοσηλευτές που μπορούν να σκέφτονται διαισθητικά έχουν την αίσθηση του οράματος. Συλλαμβάνουν νέες ιδέες και δίνουν πρωτότυπες λύσεις σε παλιά προβλήματα.
Οι νοσηλευτές μπορούν να ταυτιστούν με κάποιες από αυτές τις καταστάσεις λήψης αποφάσεων. Είναι ευχάριστο να γνωρίζουμε ότι η έρευνα έχει στηρίξει τη χρησιμοποίηση της διαίσθησης για τη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι υπάρχουν κατάλληλες στιγμές για τη χρήση της διαίσθησης ως βοηθήματος στα λογικά βήματα της λήψης αποφάσεων, όχι εκεί όπυ είναι πλήρη τα αντικειμενικά στοιχεία. Επειδή η βασική νοσηλευτική εκπαίδευση τονίζει την ανάγκη για την εκτίμηση των γεγονότων και την αποφυγή έκφρασης προσωπικών απόψεων, μπορεί να είναι δύσκολο για μερικούς νοσηλευτές να ενεργοποιήσουν τη διαίσθηση για τη λήψη αποφάσεων.
Πηγή:(RUSSELL C.SWANSBURG ,RICHARD J.SWANSBURG)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου