Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΑΘΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών στο Σύστημα Υγείας
2. Ανάπτυξη καλύτερης σχέσης μεταξύ γιατρών και ασθενών
3. Αυξημένη ευελιξία και ταχύτερη προσαρμογή στις αξιώσεις των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
1. Αποκλεισμός ασθενών από την αγορά Υπηρεσιών Υγείας.
2. Δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή των πόρων υγείας.
3. Η ιδιωτική πρωτοβουλία, με τη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς, δεν μπορεί να καλύψει τις κοινωνικές ανάγκες όπως είναι οι ανάγκες Υγείας. (Κάτι ανάλογο θα ήταν δυνατον να συναντήσουμε σε θέματα όπως:
α)Προστασία των πολιτών από εξωτερικούς εχθρούς.
β)Προστασία του περιβάλλοντος.
γ)Προστασία των πολιτών από μεταδιδόμενες ασθένειες).
4. Οι γιατροί και το προσωπικό επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των κερδών τους καο όχι τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας και εξυπηρέτησης των ατόμων.
5. Γενικά αύξηση του κόστους των Υπηρεσιών Υγείας.
Πηγή:(ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)