Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Διεθνή ενδιαφέροντα !!

Προσεχείς εκδηλώσεις

Διεθνές Φόρουμ για την Ποιότητα και την Ασφάλεια της Υγειονομικής Περίθαλψης (Άμστερνταμ, 5 8 Απριλίου 2011)
Το φόρουμ στηρίζει τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και στοχεύει στην αύξηση των θετικών αποτελεσμάτων για τους ασθενείς και τις κοινότητες.

Διεθνές φόρουμ για την ηλεκτρονική υγεία, την τηλεϊατρική και τις ιατρικές εφαρμογές των ΤΠΕ (Λουξεμβούργο, 6 8 Απριλίου 2011)
Το φόρουμ Med-e-Tel επικεντρώνεται στις εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας και της τηλεϊατρικής , σε μια σειρά άλλων ιατρικών εφαρμογών των ΤΠΕ και στη σύγκλιση των ΤΠΕ με ιατρικές εφαρμογές.

5η Ευρωπαϊκή Ημέρα για τα Δικαιώματα των Ασθενών – Συνέδριο (Βρυξέλλες, 11-12 Απριλίου 2011)
Εκπρόσωποι του τομέα της υγείας θα συζητήσουν για το πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου