Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

Πληροφορική και Υγεία

Σε υψηλό επίπεδο κυμαίνεται η διείσδυση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο χώρο της δημόσιας υγείας, παρουσιάζοντας ωστόσο χαμηλό επίπεδο χρήσης, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, διαπιστώνεται ανάγκη περαιτέρω κατάρτισης των εργαζομένων του κλάδου. Θετικό είναι το γεγονός ότι οι επιπτώσεις χρήσης ΤΠΕ φαίνεται να είναι θετικές τόσο στην εργασία του προσωπικού των δημόσιων νοσοκομείων, όσο και στους πολίτες.
Κοινή διαπίστωση λοιπόν :
- Χαμηλό επίπεδο χρήσης Η/Υ, ικανοποιητικό επίπεδο πρόσβασης στο διαδίκτυο.
- Χαμηλές οι δαπάνες για κατάρτιση.
- Αναγκαία η περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων
.
- Απαραίτητη η λειτουργία τέτοιων τεχνολογιών σήμερα.

Ας γίνει λοιπόν αντιληπτό ότι ο εργαζόμενος στο χώρο της δημόσιας υγείας αποτελεί μέρος της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών.
Ας του δίνεται η δυνατότητα .........

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου